Jarná akcia na tepelné čerpadlo s dotáciou

od | apr 9, 2023 | Dotácie, Kúrenie, Nezaradené, Tepelné čerpadlá

Prinášame Vám ponuku v spolupráci so značkou Midea na tepelné čerpadlá v prevedení split a split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“). Táto akcia je však časovo obmedzená, platná je do 26.4.2023 alebo do vypredania zásob a zároveň sa na ňu vzťahujú podmienky národného projektu Zelená domácnostiam.

Akcia sa vzťahuje na tepelné čerpadlá s výkonom v kúrení:

 • 6kW;
 • 8kW;
 • 10kW;
 • 12kW a,
 • 16kW.

Na výber tak máte celkovo z piatich výkonostných tried, pričom je možné zvoliť si tepelné čerpadlo v prevedení:

 • split (vonkajšia a vnútorná jednotka);
 • split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV.

Aký je hlavný rozdiel medzi vyššie uvedenými typmi čerpadiel?

Prevedenie split je klasické zariadenie pozostávajúce z vonkajšej jednotky a jednotky vnútornej. Vnútorná jednotka tiež nazývaná hydrobox sa inštaluje vo vnútorných priestoroch rodinného domu, technickej miestnosti a pod. Jej inštalácia spočíva v namontovaní jednotky na stenu, dopojenia chladiarenského okruhu a tzv. hydraulického dopojenia. Hydraulické dopojenie spočíva v prácach vodára, ktoré však vo zvýhodnenej akciovej ponuke nie sú zahrnuté (zapojenie tepelného čerpadla na okruh kúrenia). Práce vodára si preto môžete zabezpečiť prostredníctvom miestneho (lokálneho) vodára / kurenára alebo prostredníctvom našeho spolupracujúceho kurenára.

Vonkajšia jednotka ako vyplýva z jej názvu sa inštaliu v exteriéri pri rodinnom dome, resp. v okolí nehnuteľnosti, ktorú jednotka vykuruje. Vonkajšia jednotka z výroby obsahuje ohrev vaničky kondenzátu, ktorý slúži ako ochrana proti zamŕzaniu kondenzátu z čerpadla počas nízkych teplôt. Vonkajšie jednotky značky Midea používajú kvalitné komponenty od popredných vyrobcov ako Mitsubishi electric a Panasonic. Pri inštalácii vonkajšej jednotky je potrebné aby si zákazník zabezpečil miesto inštalácie vhodnou drenážou v mieste umiestnenia vonkajšej jednotky, tak aby sa voda pod tepelným čerpadlom nehromadila. Taktiež je potrebné pripraviť betónový podklad pod konzolu tepelného čerpadla. Na správnu prípravu miesta inštalácie Vás vopred pripravíme a tak všetky potrebné informácie získate už pri obhliadke Vašej nehnuteľnosti.

Prevedenie split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV je rovnaké prevedenie ako split, avšak vnútorná jednotka je objemnejšia nakoľko v sebe zahŕňa aj zásobník na ohrev TÚV o objeme 190l alebo 240l. Vonkajšia jednotka je rovnaká ako pri klasickom prevedení split.

Ku vnútornej jednotke v prevedení split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV nie je preto potrebné dokupovať externý zásobník pre ohrev TÚV alebo iné komponenty pre zapojenie vodárenskej časti tepelného čerpadla.

Výhody a nevýhody jednotlivých prevedení

Výhody tepelného čerpadla split:

 • nižšia obstarávacia cena;
 • možnosť vlastného výberu zásobníka pre ohrev TÚV (avšak len z vhodných zásobníkov),
 • možnosť kombinácie zásobníka pre TÚV spolu so solárnym systémom pre ohrev TÚV.

Nevýhody tepelného čerpadla split:

 • spravidla vyššie náklady na montáž vodárenskej časti inštalácie;
 • nutnosť dokúpiť komponenty hydraulického dopojenia (vieme dodať pri príprave TÚV);
 • časovo dlhšia inštalácia tepelného čerpadla spočívajúca v nutnosti prispôsobenia sa vodárovi / kurenárovi.

Výhody tepelného čerpadla split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV:

 • zásobník pre ohrev TÚV zabudovaný v hydroboxe jednotky, čím šetrí miesto a je možné ho umiestniť dokonca aj v miestnostiach ako kuchyňa, či kúpeľňa;
 • dizajnovo krajší vzhľad;
 • jednoduché a rýchle hydraulické dopojenie, čím sa podstatne skracuje čas montáže zariadenia.

Nevýhody tepelného čerpadla split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV:

 • vyššia obstarávacia cena;
 • pre potreby zapojenia solárneho ohrevu TÚV je potrebné zaobstarať ďalší zásobník pre ohrev TÚV.

Čo je obsahom dodávky jarnej akcie:

 • tepelné čerpadlo Midea podľa výberu spotrebiteľa (prevedenie a výkon tepelného čerpadla) uvedené v tomto článku / podľa návrhu projektanta a výpočtu tepelných strát;
 • jednoduchá montáž tepelného čerpadla spočívajúca v zapojení chladiarenskej časti montáže, jedného prierazu cez stenu, vrátane zemnej konzoly;
 • zastupovanie spotrebiteľa pri podaní registrácii žiadosti na poskytnutie dotácie, vrátane podania žiadosti o preplatenie poukážky (za podmienok, že spotrebiteľ spolupracuje a poskyktne všetky potrebné podklady požadované v projekte Zelená domácnostiam).

Čo nie je obsahom dodávky jarnej akcie:

 • medené prepojovacie potrubie, komunikačný a napájací kábel (poskytuje sa v cene 30,- EUR bez DPH za každý bežný meter v závislosti od umiestnenia jednotiek);
 • komponenty hydraulického dopojenia, fittingy a potrubia hydraulického dopojenia;
 • hydraulické dopojenie – práca vodára;
 • zásobník pre ohrev TÚV v prevedení split tepelného čerpadla;
 • dodatočný izbový ovládač, či externý termostat;
 • expanzomat TÚV;
 • preplach a čistenie kúrenia;
 • prepravné náklady.

Tepelné čerpadlá značky Midea, ktoré sú v akciovej ponuke

prevedenie Split:

 • 6kW výkon v kúrení s jednoduchou montážou 4692,- EUR s DPH – dotácia 2318,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 2374,- EUR s DPH;
 • 8kW výkon v kúrení s jednoduchou montážou 5064,- EUR s DPH – dotácia 2532,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 2532,- EUR s DPH;
 • 10kW výkon v kúrení s jednoduchou montážou 5850,- EUR s DPH – dotácia 2925,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 2925,- EUR s DPH;
 • 12kW výkon v kúrení s jednoduchou montážou 6800,- EUR s DPH – dotácia 3400,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 3400,- EUR s DPH;
 • 16kW výkon v kúrení s jednoduchou montážou 7000,- EUR s DPH – dotácia 3400,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 3600,- EUR s DPH;

prevedenie Split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV:

 • 6kW + 190l zásobník s výkonom v kúrení s jednoduchou montážou 6768,- EUR s DPH – dotácia 2374,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 4394,- EUR s DPH;
 • 8kW + 190l zásobník s výkonom v kúrení s jednoduchou montážou 6912,- EUR s DPH – dotácia 2760,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 4152,- EUR s DPH;
 • 10kW + 190l zásobník s výkonom v kúrení s jednoduchou montážou 7020,- EUR s DPH – dotácia 3117,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 3903,- EUR s DPH;
 • 12kW + 240l zásobník s výkonom v kúrení s jednoduchou montážou 8268,- EUR s DPH – dotácia 3400,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 4868,- EUR s DPH;
 • 16kW + 240l zásobník s výkonom v kúrení s jednoduchou montážou 8928,- EUR s DPH – dotácia 3400,- EUR = celková cena s montážou po odpočítaní dotácie = 5528,- EUR s DPH.

Platobné podmienky akciovej ponuky:

 • pre uplatnenie akcie je potrebné zaplatiť celú sumu za tepelné čerpadlo bez odpočítania dotácie nasledovne:
  1. tepelné čerpadlo prevedenie split:
   • 6kW, 8kW a 10kW – záloha 3000,- EUR bez DPH po potvrdení záväznej objednávky a zvyšok celkovej sumy (opäť bez odrátania dotácie) do 5 pracovných dní po odovzdaní tepelného čerpadla s montážou;
   • 12kW a 16kW – záloha 4000,- EUR bez DPH po potvrdení záväznej objednávky a zvyšok celkovej sumy do 5 pracovných dní po odovzdaní tepelného čerpadla s montážou;
  2. tepelné čerpadlo prevedenie split so zabudovaným zásobníkom pre ohrev TÚV:
   • 6kW, 8kW a 10kW – záloha 4500,- EUR bez DPH po potvrdení záväznej objednávky a zvyšok celkovej sumy (opäť bez odrátania dotácie) do 5 pracovných dní po odovzdaní tepelného čerpadla s montážou;
   • 12kW a 16kW – záloha 5800,- EUR bez DPH po potvrdení záväznej objednávky a zvyšok celkovej sumy (opäť bez odrátania dotácie) do 5 pracovných dní po odovzdaní tepelného čerpadla s montážou;
 • po podaní žiadosti o preplatenie poukážky Vás budeme informovať, poskytneme Vám číslo Vašej poukážky a kontakt na stredisko preplácania poukážok kde si budete vediet kontrolovať stav preplatenia Vašej poukážky. Po prijatí finančnej čiastky poukážky na náš účet Vám túto prepošleme na Váš bankový účet do piatich pracovných dní.

Vzorový výpočet platby a vrátenia dotácie:

Pán Jozef sa rozhodne po obhliadke nehnuteľnosti záväzne si objednať tepelné čerpadlo s výkonom v kúreni 8kW v prevedení split. Po záväznom potvrdení objednávky obdrží pán Jozef Zálohovú faktúru za tepelné čerpadlo vo výške 3000,- EUR bez DPH, t.j. v sume 3600,- EUR s DPH. Po vykonaní montáže tepelného čerpadla a odovzdaní zariadenia bez hydraulického dopojenia (práca vodára / kurenára) obdrží pán Jozef vyúčtovaciu faktúru na sumu 1464,- EUR s DPH za tepelné čerpadlo a sumu 180,- EUR s DPH za 5 metrov inštalačného materiálu so splatnosťou 5 pracovných dní od dátumu odovzdania tepelného čerpadla. Následne podáme žiadosť na preplatenie dotačnej poukážky v projekte Zelená domácnostiam za pána Jozefa a zároveň poskytneme pánovi Jozefovi všetky potrebné informácie pre sledovanie aktuálneho stavu preplatenia jeho poukážky. Po pripísaní dotácie z projektu Zelená domácnostiam v cekovej výške 2622,- EUR túto sumu poukážeme pánovi Jozefovi na jeho účet do piatich pracovných dní. Celková cena, ktorú pán Jozef zaplatí ze cenu tepelného čerpadla s montážou po zohľadnení potrebnej dĺžky inštalačného materiálu (5m) bude 2622,- EUR s DPH.

Dotácie vyššie uvedené sú poskytované v rámci národného projektu Zelená domácnostiam a sú obmedzené na vyčerpanie poskytnutých prostriedkov. Dotácie nie sú poskytované zhotoviteľom a ani preplácané zhotoviteľom, t.j. našou spoločnosťou.

V prípade akýhkoľvek ďaľších otázok sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle

+421 951 001 001

alebo na e-mail adrese:

obchod@chladenie.info

Zvoľte radšej montáž a dodávku tepelného čerpadla od certifikovaného chladiara a registrovaného zhotoviteľa so všetkými potrebnými povoleniami v národnom dotačnom projekte Zelená domácnostiam. Dotáciu na zariadenie dostanete len raz.

Okrem vyššie uvedeného vykonávame montáž, dodávku, servis a údržbu zariadení značky Samsung, Toshiba, Daikin a Midea.

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *